Οροι & Προυποθεσεις

Καλώς ήρθατε!

Bρίσκεστε στον διαδικτυακό τόπο www.erreduemakeup.com που δημιούργησε η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΟΜΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΟΜΚΑ Α.Ε.Ε.» (εφεξής «AΡΟΜΚΑ»), προκειμένου να προσφέρει τα προϊόντα ERRE DUE και τις υπηρεσίες της στους επισκέπτες-χρήστες της. Η ιστοσελίδα www.erreduemakeup.com αποτελεί ένα διαδικτυακό χώρο ενημέρωσης και διάθεσης καλλυντικών προϊόντων.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ERRE DUE, ένας εύχρηστος, ιδιωτικός, αγοραστικός online τόπος για τον χρήστη, λειτουργώντας όλο το 24ωρο, προσφέρει μια πλούσια γκάμα προϊόντων της ERRE DUE, προτάσεις ομορφιάς και περιποίησης.

Ελπίζοντας να απολαύσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας www.erreduemakeup.com, σας επισημαίνουμε ότι είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, δεδομένου ότι με την πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο και με την ηλεκτρονική αποστολή μιας παραγγελίας για την αγορά προϊόντων συνάπτετε μια νομικά δεσμευτική συμφωνία-σύμβαση μαζί μας, το οποίο συνεπάγεται ότι κατανοείτε απόλυτα και συμφωνείτε ρητά και ανεπιφύλακτα με όλους τους παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις ως έχουν.

Εάν είστε αβέβαιοι ως προς τα δικαιώματά σας ή χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επεξήγηση, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με κάποιο εκπρόσωπο της εταιρείας μας αποστέλλοντας μήνυμα στην ειδική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας πριν προβείτε στην παραγγελία σας.

Περιεχόμενο και Πνευματική Ιδιοκτησία

Η Ιστοσελίδα www.erreduemakeup.com περιέχει πληροφορίες, δεδομένα, λογισμικά, διακριτικούς τίτλους, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, κείμενα, εικόνες, ήχους κλπ (εφεξής καλούμενα ως «Περιεχόμενο»), τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΑΡΟΜΚΑ ή τρίτων μερών συμβεβλημένων με αυτήν και προστατεύονται με τους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες περί εμπορικών σημάτων και πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε, τροποποιήσετε, διαγράψετε, προσθέσετε, δημοσιεύσετε, αναδημοσιεύσετε, διαπραγματευτείτε ή με οιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευτείτε κανένα από αυτό ή μέρος αυτού για οποιονδήποτε εμπορικό ή άλλο σκοπό.

Σας ενημερώνουμε ότι οι αποχρώσεις των προϊόντων μας έχουν αποδοθεί με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια στην Ιστοσελίδα. Εν τούτοις, δεν εγγυώμεθα την ακριβή εμφάνιση των διαστάσεων, των μεγεθών, αλλά και των αποχρώσεων των προϊόντων σε διαφορετικής ποιότητας οθόνες, όπως επίσης και την απόλυτη απεικόνιση του φυσικού χρώματος του προϊόντος. Εάν το προϊόν που προσφέρεται από την ιστοσελίδα, δεν σας ικανοποιεί, είναι ελαττωματικό ή λανθασμένο, η μόνη αποδεκτή διαδικασία επιστροφής του είναι μόνον για τους λόγους και με τους όρους Επιστροφής όπως περιγράφονται στην σχετική ενότητα «Πολιτική Επιστροφής Προϊόντων». Η χρήση των αγαθών–προϊόντων για ανεπίτρεπτους σκοπούς αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων δικαιωμάτων της ΑΡΟΜΚΑ, των δικαιοπαρόχων μας ή των παρόχων του περιεχομένου μας. Όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητώς σε εσάς διατηρούνται από εμάς. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της για οποιονδήποτε σκοπό δεν επιτρέπεται. Η ΑΡΟΜΚΑ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν συνδέσμους, hyper-link ή plug-in που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Πλέον συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιεί πρόσθετα plug-in. Οι αντίστοιχοι προμηθευτές είναι υπεύθυνοι για τα plug-in αυτά. Σε περίπτωση που δεν είστε πελάτης κάποιου προμηθευτή plug-in ή κάποιας εξωτερικής υπηρεσίας συνδεδεμένης μέσω plug-in, ή δεν έχετε συμφωνήσει με την καταγραφή και τη χρήση των δεδομένων από τους ανωτέρω προμηθευτές, σας συνιστούμε να μην επιλέξετε ή χρησιμοποιήσετε τέτοια plug-in. Παρακαλούμε, όπως συμβουλευτείτε τις αντίστοιχες ιστοσελίδες του εκάστοτε plug-in για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο, το βαθμό και τους σκοπούς καταγραφής, χρήσης, καθώς και ενδεχόμενης επεξεργασίας δεδομένων και προσωπικών στοιχείων.

Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων

Η ΑΡΟΜΚΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους επισκέπτες-χρήστες με ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στην παρούσα ιστοσελίδα. Σε κάθε δε περίπτωση, η συνεχιζόμενη χρήση της παρούσης σελίδας από πλευράς σας σημαίνει ρητώς και ανεπιφυλάκτως την αποδοχή των νέων ενημερωμένων-τροποποιημένων όρων, για τους οποίους άλλωστε ενημερώνεστε ως αναφέρθηκε ανωτέρω. Μπορούμε τέλος, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να τερματίσουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα τα οποία παρέχονται με αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις.

Τίποτα το οποίο εμπεριέχεται σε αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις δε θα ερμηνεύεται σαν να δημιουργεί σχέση αντιπροσωπείας/πρακτορείας, συνεταιρισμό, ή άλλη μορφή κοινής επιχείρησης μεταξύ μας. Η αποτυχία μας να αναζητήσουμε την εκτέλεση από εσάς οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος, δε θα επηρεάζει το πλήρες δικαίωμά μας να ζητούμε αυτή την εκτέλεση, οποιαδήποτε στιγμή μετέπειτα, ούτε η παραίτησή μας από μία παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος θα θεωρηθεί ή θα είναι παραίτηση από την ίδια τη διάταξη.

Στην περίπτωση που κάποια από τις διατάξεις αυτών των Όρων και των Προϋποθέσεων καταστεί μη εκτελεστή ή άκυρη σύμφωνα με οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο ή τυχόν κριθεί τέτοια από οποιαδήποτε διαιτητική ή δικαστική απόφαση, τέτοια μη εκτελεστότητα και ακυρότητα δεν θα καταστήσει αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μη εκτελεστούς ή άκυρους ως σύνολο, αλλά αυτοί οι Όροι και οι Προϋποθέσεις θα τροποποιηθούν, όσο το δυνατόν, από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο ώστε να αντανακλούν περισσότερο την αρχική βούληση των μερών, όπως αντανακλάται στην αρχική διάταξη.

Βασικοί Όροι

Προτού προχωρήσουμε στην αναλυτική παράθεση των επιμέρους ενοτήτων της παρούσης ιστοσελίδας - ιστοτόπου είναι αναγκαίο να προβούμε σε σύντομη επεξήγηση των βασικών όρων που μνημονεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Ως «Περιεχόμενο» νοούνται πληροφορίες, δεδομένα, λογισμικά, διακριτικοί τίτλοι, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, κείμενα, εικόνες, ήχοι κλπ..

Ως «Συνθήκες» νοούνται οι συνήθεις όροι και οι προϋποθέσεις πώλησης που καθορίζονται στο παρόν έγγραφο.

Ως «Συμφωνία ή Σύμβαση» νοείται η εξ’ αποστάσεως σύμβαση για την πώληση των αγαθών η οποία συνάπτεται μεταξύ της ΑΡΟΜΚΑ ως προμηθευτή και εσάς ως καταναλωτή, στο πλαίσιο ενός οργανωμένου συστήματος πωλήσεως εξ΄ αποστάσεως, χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία ούτε προμηθευτή ούτε καταναλωτή, με αποκλειστική χρήση περισσότερων μέσων επικοινωνίας εξ’ αποστάσεως, και συγκεκριμένα με αποκλειστική χρήση του διαδικτύου μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του τηλεφώνου, μέχρι και τη στιγμή σύναψης της σύμβασης.

Ως «Κάρτα πληρωμών» νοείται η πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που έχετε επιλέξει για να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος πληρωμής για τα προϊόντα τα οποία μας έχετε παραγγείλει.

Ως «Περιοχή παράδοσης» νοούνται η Ελλάδα και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως «Αγαθά – προϊόντα - εμπορεύματα» νοούνται τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε μέρους ή τμήματος αυτών, και τα οποία είναι διαθέσιμα για αγορά από την ιστοσελίδα μας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις.

Ως «Σύστημα πληροφοριών» νοείται ένα σύστημα για τη δημιουργία, αποστολή, παραλαβή, αποθήκευση ή άλλη επεξεργασία ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ως «Παραγγελία» νοείται κάθε παραγγελία από εσάς προς εμάς για την προμήθεια προϊόντων, η οποία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω υποβολής και συμπλήρωσης της φόρμας παραγγελίας.

Ως «Ειδοποιήσεις» νοούνται ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες, είτε μέσω δημοσίευσης στην παρούσα ιστοσελίδα είτε μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ως «Φόρμα Παραγγελίας» νοείται το έντυπο ηλεκτρονικής παραγγελίας που συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από εσάς.

Ως «Φόρμα Επικοινωνίας» νοείται το έντυπο ηλεκτρονικής επικοινωνίας που συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από εσάς προκειμένου να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας για οποιαδήποτε αιτία.

Ως «Κανονισμοί» νοούνται οι νομικές διατάξεις περί Προστασίας των Καταναλωτών (Αγορές από Απόσταση).

Ως «Website» νοείται η παρουσία μας στο World Wide Web, σήμερα προσβάσιμο μέσω της διεύθυνσης www.erreduemakeup.com

Ο λογαριασμός σας

Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας προϋποθέτει ότι συμφωνείτε: (α) να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ισχύουσες προσωπικές πληροφορίες όπως απαιτεί η φόρμα στοιχείων για την δημιουργία και την διατήρηση λογαριασμού σας (εφεξής «Λογαριασμός») και (β) να ενημερώνετε άμεσα τα στοιχεία αυτά εάν και εφόσον υπάρχει κάποια αλλαγή, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη.

Η παροχή από πλευράς σας μη ορθών, ανακριβών, ελλιπών ή άκυρων πληροφοριών και στοιχείων επιφέρει την αναστολή ή ακύρωση του λογαριασμού σας και την απαγόρευση χρήσης της Ιστοσελίδας μας, καθώς και την άρνηση οποιασδήποτε τωρινής ή τυχόν μελλοντικής χρήσης της ιστοσελίδας, είτε ολικά είτε μερικά. Τα στοιχεία του Λογαριασμού σας υπάγονται στις διατάξεις περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, ως περιγράφεται αναλυτικά στην οικεία ενότητα «Πολιτική Απορρήτου-Προστασία Προσωπικών Δεδομένων».

Οι κωδικοί που απαιτούνται για την πρόσβαση και την αναγνώριση σας είναι δύο: 1. Το όνομα χρήστη (e-mail ή username) και 2. ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Πρόσβασης (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν αποκλειστική πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στον προσωπικό σας Λογαριασμό. Ασφαλώς σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Πρόσβασης (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα του κωδικού πρόσβασης και του λογαριασμού σας εν γένει, καθώς και για οποιαδήποτε αγοραστική δραστηριότητα με τη χρήση του, ήτοι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε και για όλες τις δραστηριότητες που εμφανίζονται στο λογαριασμό σας.

Σε περίπτωση τυχόν απώλειάς του ή διαρροής του Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Πρόσβασης (password) θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίησή μας στην ειδική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας διαφορετικά το ηλεκτρονικό κατάστημα της ERRE DUE δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την χρήση του λογαριασμού σας και του μυστικού σας κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης, ονοματεπώνυμο κλπ.).

Συμφωνείτε επίσης, να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας που τυχόν αντιληφθείτε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη λήψη προφυλάξεων και την κατάλληλη λήψη μέτρων ασφαλείας όσον αφορά την χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας από μέρους σας.

Έχουμε το δικαίωμα να παρέχουμε τον λογαριασμό χρήστη, το περιεχόμενο ή τη χρήση αρχείων, καθώς και σχετικές πληροφορίες υπό ορισμένες συνθήκες (όπως σε περίπτωση νομικής ευθύνης, στα πλαίσια νόμιμης διαδικασίας, σε εισαγγελικές ή εν γένει δικαστικές παραγγελίες, κλήσεις ή εντάλματα, ή για την προστασία των δικαιωμάτων, των πελατών ή της επιχείρησής μας). Το σύνολο των σχετικών προϋποθέσεων εκτίθεται στην σχετική ενότητα «Πολιτική Απορρήτου- Προστασία Προσωπικών Δεδομένων».

Συναίνεση για την λήψη ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων

Συναινείτε να λαμβάνετε από εμάς τυχόν ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες στις οποίες αυτοί οι Όροι και οι Προϋποθέσεις αναφέρονται, ηλεκτρονικά συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, μέσω e-mail ή δημοσιεύοντας ειδοποιήσεις στον παρόντα Ιστότοπο. Συμφωνείτε πως όλες οι ειδοποιήσεις τις οποίες σας παρέχουμε ηλεκτρονικά ικανοποιούν οποιαδήποτε νομική αξίωση πως τέτοιου είδους επικοινωνία θα γίνεται γραπτώς.

Παρακαλώ, σημειώστε πως αυτή η συναίνεση του να λαμβάνετε Ειδοποιήσεις είναι εντελώς ξεχωριστή από την όποια επιλογή μπορεί να κάνετε σε σχέση με τη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων (εγγραφή σε newsletter).

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε και ελέγχεται από την εταιρεία “ΑΡΟΜΚΑ Α.Ε.Ε.”, με έδρα της την Μεταμόρφωση Αττικής, επί της οδού Παπαδιαμάντη αρ. 6, T.K. 144 52. Όλες οι νομικές δηλώσεις, ημερομηνίες ή όροι οι οποίοι διέπονται από τους αναφερόμενους όρους χρήσης υπόκεινται αποκλειστικά στο Ελληνικό Δίκαιο. Οι χρήστες δεσμεύονται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι στην περίπτωση τυχόν δικαστικής διαφοράς, η οποία θα προέλθει με οιονδήποτε τρόπο από την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας www.erreduemakeup.com ή από αγορά πραγματοποιημένη μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, θα υποβληθεί αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΑΡΟΜΚΑ παρέχει "όπως ακριβώς έχουν" μέσω της ιστοσελίδας www.erreduemakeup.com περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες, και όπως ορίζονται στις κάτωθι σχετικές ενότητες.

Η ΑΡΟΜΚΑ δεν ευθύνεται για τυχόν απαιτήσεις νομικής, ούτε αστικής αλλά ούτε ποινικής φύσεως, επιπλέον δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες-χρήστες του ιστοτόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, ή/και τη χρήση του ιστοτόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας www.erreduemakeup.com .

Ούτε εμείς ούτε οποιοδήποτε τρίτο μέρος είναι δυνατόν να παράσχει ουδεμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την παρουσίαση, την πληρότητα ή την καταλληλόλητα του ιστοτόπου, το περιεχόμενο ή τα προϊόντα για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Η ιστοσελίδα, το περιεχόμενό της, καθώς και τα προϊόντα παρέχονται «ως έχουν» και «ως διατίθενται», η χρήση της ιστοσελίδας, το περιεχόμενό της, και τα προϊόντα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Η ΑΡΟΜΚΑ δεν παρέχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που περιέχονται στην ιστοσελίδα, ωστόσο δεσμεύεται να ενημερώνει το ταχύτερο τους πελάτες της, περί της μη διαθεσιμότητας, σε περίπτωση που ενδιαφέρονται να αγοράσουν προϊόν το οποίο δεν είναι διαθέσιμο.

Επίσης, η ΑΡΟΜΚΑ δεν ευθύνεται έναντι των πελατών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων, όταν οι καθυστερήσεις οφείλονται σε πράξεις ή γεγονότα πέραν του ευλόγου ελέγχου της, ενδεικτικά αναφερόμενων αυτών της πυρκαγιάς, εκρήξεως, βλαβών από υπέρταση ρεύματος ή πλημμυρών, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως πολέμου, επανάστασης, εμφύλιων συγκρούσεων, ή εργασιακών αναταραχών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, απεργιών, διαδηλώσεων κ.α.

Απόρρητο των συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις συνήθεις και καθιερωμένες συναλλαγές σε φυσικό κατάστημα, ισχύουν αντιστοίχως και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή-μέλος της παρούσας ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος προς εμάς είναι εμπιστευτικές. Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας, των ερωτημάτων σας, των παραγγελιών σας κλπ. . Τα προσωπικά σας στοιχεία και οι συναλλαγές σας δεν αποκαλύπτονται παρά μόνο με έγγραφη εξουσιοδότησή σας ή όταν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Παραγγελίες: Όροι & Προϋποθέσεις

Οι παρόντες όροι περιγράφουν τη βασική συμφωνία για αγορές από εσάς και πωλήσεις από εμάς των προϊόντων ERRE DUE που περιγράφονται στον παρόντα ιστότοπο www.erreduemakeup.com και πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του παρόντος ιστότοπου.

Βασικά στοιχεία των πωλήσεων

Η ΑΡΟΜΚΑ θα πωλεί σε εσάς και εσείς θα αγοράζετε μόνο τα προϊόντα που έχετε θέσει στην ηλεκτρονική παραγγελία σας, η οποία έχει γίνει προηγουμένως αποδεκτή από εμάς.

Καμία παραγγελία που έχει υποβληθεί από μέρους σας δεν θα θεωρείται, ότι έγινε αποδεκτή από εμάς, μέχρις ότου επιβεβαιωθεί με e-mail από εμάς.

Κάθε λάθος ή παράλειψη σε οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφο που εκδίδεται από εμάς μπορεί να υπόκειται σε διόρθωση υπό την προϋπόθεση ότι η διόρθωση δεν επηρεάζει ουσιωδώς τη σύμβαση αγοράς προϊόντων.

Παραγγελίες

Η ποσότητα και η περιγραφή των εμπορευμάτων θα είναι εκείνες που ορίζονται ρητά στην ηλεκτρονική παραγγελία σας. Οι παραγγελίες γίνονται δεκτές κατά την απόλυτα διακριτική μας ευχέρεια, έχουμε δε το δικαίωμα να υπαναχωρήσουμε από κάθε σύμβαση. Οι παραγγελίες γίνονται δεκτές κατά κανόνα, εφόσον τα προϊόντα είναι διαθέσιμα, η παραγγελία αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες τιμές, είναι εντός της περιοχής παράδοσης και η κάρτα πληρωμής σας έχει εγκριθεί για τη συναλλαγή ή έχει συμφωνηθεί κάποιος άλλος τρόπος πληρωμής.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση της ακρίβειας των όρων της εκάστοτε παραγγελίας που μας υποβάλλετε, όπως και για τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα που παραγγέλνετε. Επιπλέον θα πρέπει να μας παρέχετε επαρκή χρόνο για την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους της σχετικής ενότητας «χρόνος εκτέλεσης της παραγγελίας». Η ποσότητα, η ποιότητα, η περιγραφή και όλες οι προδιαγραφές για τα εμπορεύματα πρέπει να είναι εκείνες που ορίζονται στις σχετικές ενότητες αυτής της ιστοσελίδας www.erreduemakeup.com .

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στις προδιαγραφές των εμπορευμάτων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και ευρωπαϊκές οδηγίες.

Παραγγελία μέσα από το e-shop μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.erreduemakeup.com

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ηλεκτρονικές παραγγελίες και αγορές των προϊόντων της ERRE DUE με τον εξής τρόπο: Βρείτε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν μέσω των μηχανισμών αναζήτησης ή από τις διάφορες θεματικές σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας (π.χ. Eyes, Lips). Πατήστε τον υποδεικνυόμενο σύνδεσμο «ΚΑΛΑΘΙ» που βρίσκεται μαρκαρισμένος στο κέντρο της σελίδας και το αντίστοιχο προϊόν θα μπει στο ηλεκτρονικό «καλάθι αγορών» σας. Όταν τελειώσετε τις επιλογές σας πατήστε στο σύνδεσμο «Καλάθι Αγορών» όπου θα εμφανιστεί το συνολικό προς πληρωμή ποσό και θα σας ζητηθεί να ορίσετε τρόπο πληρωμής, αποστολής και εν γένει να ακολουθήσετε όλη την απαιτούμενη διαδικασία για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Προϊόντα, που δεν έχουν την ένδειξη «ΚΑΛΑΘΙ», δεν είναι διαθέσιμα προς πώληση από την παρούσα ιστοσελίδα.

Τιμές των εμπορευμάτων

Η τιμή των εμπορευμάτων είναι η τιμή που καθορίζεται στην ιστοσελίδα μας στον σχετικό πεδίο «τιμή προϊόντος» κατά τη στιγμή που πραγματοποιείται η παραγγελία σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές που ορίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα με την προϋπόθεση, ότι αν δεχτούμε μια παραγγελία από εσάς, η τιμή των προϊόντων θα είναι σε κάθε περίπτωση η τιμή που καθορίζεται στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας κατά τη στιγμή που πραγματοποιείται η παραγγελία σας. Η συνολική τιμή του προϊόντος που αναγράφεται σε όλα τα πεδία της παρούσας ιστοσελίδας περιλαμβάνει τον φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), ωστόσο δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής, τα οποία ορίζονται στην σχετική ενότητα «Πληροφορίες Αποστολής Προϊόντων».

Τρόποι πληρωμής

Μπορείτε να πληρώσετε την παραγγελία σας με τους ακόλουθους τρόπους:

Με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα Visa / Μastercard ή PayPal

Παρέχοντάς μας τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής σας κατά την ηλεκτρονική υποβολή της παραγγελίας σας:

Επιβεβαιώνετε και μας εγγυάσθε ότι οι πληροφορίες είναι αληθείς, ακριβείς, πλήρεις, ισχύουν και ότι είστε ο εξουσιοδοτημένος χρήστης της τραπεζικής κάρτας ή του λογαριασμού PayPal που χρησιμοποιείτε για να πληρώσετε τα προϊόντα μας.

Σε περίπτωση προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια για είσπραξη οφειλόμενων ποσών εξ υπαιτιότητάς σας, συμφωνείτε επίσης, πέραν της καταβολής των προαναφερθέντων ποσών, να αποζημιώσετε την ΑΡΟΜΚΑ, για όλες τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για να ανακτηθούν τα οφειλόμενα ποσά, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαστικών εξόδων, των αμοιβών των δικηγόρων, και όλων εν γένει των νομικών εξόδων.

Εάν δεν είναι δυνατό να γίνει πλήρης πληρωμή των προϊόντων από τον λογαριασμό σας, λόγω μη επαρκούς υπολοίπου της κάρτας σας ή τυχόν άλλου κωλύματος που αφορά τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει, αναστέλλεται η παραγγελία σας και ακυρώνεται η παράδοση. Σ’ αυτήν την περίπτωση, μπορείτε ασφαλώς έχοντας διευθετήσει το ανακύπτον ζήτημα να μας ενημερώσετε και να διεκπεραιώσουμε εκ νέου την παραγγελία σας. Σε κάθε περίπτωση, για όλα τα ανωτέρω θα λαμβάνετε σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει.

Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν ανακοινώνονται σε οποιονδήποτε τρίτον παρά μόνον με έγγραφη άδεια από μέρους σας και συγκατάθεσή σας.

Με αντικαταβολή κατά την παράδοση

Εάν το τόπος παράδοσης βρίσκεται εντός Ελλάδος μπορείτε να πληρώσετε μετρητοίς/ή μέσω POS System (Τερματικό Συναλλαγών) κατά την παραλαβή των προϊόντων που παραγγείλατε στην διεύθυνση που μας έχετε υποδείξει κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής παραγγελίας σας. Με την παραλαβή των προϊόντων που έχετε παραγγείλει εξοφλείτε και το οφειλόμενο ποσό των παραγγελλόμενων προϊόντων και τα έξοδα αποστολής της παραγγελίας στον υπάλληλο της εταιρείας courier που σας παραδίδει την παραγγελία.

Η πληρωμή με αντικαταβολή δεν είναι εφικτή για παράδοση εμπορευμάτων εκτός Ελλάδος.

Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Εάν η παραγγελία σας περιλαμβάνει προϊόντα που δεν είναι άμεσα διαθέσιμα και δεν είμαστε σε θέση να την εκτελέσουμε εν συνόλω, αλλά μπορούμε να παραδώσουμε τμήμα της θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε υποδείξει και θα σας ενημερώσουμε σχετικώς. Για το υπόλοιπο δε της παραγγελίας, όταν αυτό θα είναι διαθέσιμο θα ειδοποιηθείτε εκ νέου με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Κυριότητα εμπορευμάτων

Με δεδομένο ότι η συμπλήρωση και υποβολή της φόρμας παραγγελίας προϊόντων του παρόντος ιστοτόπου, συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής, η κυριότητα των παραγγελλόμενων προϊόντων - εμπορευμάτων δεν σας ανήκει μέχρι την ολοσχερή καταβολή των τιμών των παραγγελθέντων προϊόντων–εμπορευμάτων και των εκάστοτε εξόδων αποστολής τους.

Eπικοινωνία

Η Επικοινωνία μεταξύ εσάς και της ΑΡΟΜΚΑ καθορίζεται ως κάτωθι :

Οποιαδήποτε κοινοποίηση-ενημέρωση-ειδοποίηση αποστέλλεται από εσάς ηλεκτρονικά μέσω μηνύματος στην ειδική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας. Επιπλέον, θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει αποσταλεί μόλις τεθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα και είναι πλέον εκτός ελέγχου του συντάκτη του μηνύματος. Οποιαδήποτε κοινοποίηση-ενημέρωση-ειδοποίηση θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί από τον αποδέκτη κατά τη στιγμή που σε αναγνώσιμη μορφή εισέρχεται στο ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο είναι ικανό να έχει πρόσβαση ο αποδέκτης. Περαιτέρω, κάθε είδους ενημέρωση-απάντηση-ειδοποίηση από εμάς προς εσάς θα πραγματοποιείται με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει.

Γενικά

Εάν οποιοδήποτε μέρος ρήτρας ή επιμέρους ρήτρα θεωρηθεί άκυρη, ανίσχυρη ή μη εφαρμόσιμη, τότε το υπόλοιπο των εν λόγω ρητρών ή των επιμέρους θεωρούνται έγκυρες και εκτελεστές.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια αρχή να είναι άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, εν όλω ή εν μέρει, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα ή την εκτέλεση των υπολοίπων διατάξεων των παρόντων Όρων και το υπόλοιπο από την εν λόγω διάταξη δεν πρέπει να επηρεάζεται ούτε θα επηρεάζει την εγκυρότητα, νομιμότητα και την εκτέλεση της εν λόγω διάταξης, σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία.

Σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε οποιαδήποτε διαφωνία γρήγορα και αποτελεσματικά. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο επίλυσης της μπορείτε να καταφύγετε στη αποκλειστική δικαστική δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων, και συγκεκριμένα των Αθηνών .

Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο του συγκεκριμένου ιστοτόπου είναι:

ΑΡΟΜΚΑ ΑΕΕ

Παπαδιαμάντη αρ. 6, Τ.Κ. 144 52, Μεταμόρφωση, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο : +30 210 28 35 001 Fax : +30 210 28 53 758

E-mail : info@erreduemakeup.com

Υπεύθυνος: Νικηφόρος Γκιόρδας

ΓΕΜΗ : 000393901000

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ERRE DUE!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ελαττωματικά προϊόντα

Ως καταναλωτές έχετε τα νόμιμα δικαιώματα, όπως αυτά ισχύουν σήμερα στις διατάξεις του νόμου 2251/1994 Περί Προστασίας των Καταναλωτών, όσον αφορά την επιστροφή των ελαττωματικών προϊόντων και απαιτήσεις όσον αφορά τις απώλειες που προκαλούνται από οποιαδήποτε αμέλεια εκ μέρους μας ή μη σωστής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων μας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης δεν επηρεάζουν τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Ως ελαττωματικά προϊόντα θεωρούνται τα προϊόντα τα οποία δεν τηρούν τις προδιαγραφές παραγωγής και συσκευασίας τους ή και την ευλόγως αναμενόμενη ασφάλεια εν όψει όλων των ειδικών συνθηκών και ιδίως της εξωτερικής εμφάνισης του, της αναμενόμενης χρησιμοποίησης του και του χρόνου κατά τον οποίο τέθηκαν σε κυκλοφορία.

Α. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος, εφόσον εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή παραλαβής του προϊόντος, δηλώσει ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό. Τα έξοδα επιστροφής -αποστολής επιβαρύνουν την ΑΡΟΜΚΑ, κατόπιν παραλαβής των προϊόντων και σχετικού ελέγχου, όπως προβλέπεται κατωτέρω. Μετά το πέρας των ανωτέρω 14 (δεκατεσσάρων) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του, θεωρείται ότι το προϊόν παρελήφθη σε άριστη κατάσταση και η εταιρεία μας δεν αποδέχεται την επιστροφή και αντικατάστασή του. Με την επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος έχετε την δυνατότητα είτε να ζητήσετε την αντικατάσταση του με ένα νέο ίδιο προϊόν, είτε να ζητήσετε την επιστροφή των χρημάτων σας, η οποία πραγματοποιείται με το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή. Όσον αφορά την περίπτωση της πληρωμής των παραγγελλόμενων από εσάς προϊόντων με αντικαταβολή (είτε μετρητοίς/είτε μέσω POS System), η επιστροφή των χρημάτων σας από την ΑΡΟΜΚΑ θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα έχετε δηλώσει μέσω της φόρμας επικοινωνίας του παρόντος ιστότοπου. Είναι σημαντικό τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (τράπεζα, iban, αριθμός λογαριασμού, δικαιούχος λογαριασμού) να είναι απολύτως ορθά. Παρακαλούμε να είστε ακριβείς ως προς όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία. Η ΑΡΟΜΚΑ ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση δήλωσης εκ μέρους σας λανθασμένων στοιχείων.

Η δήλωση περί επιστροφής του ελαττωματικού προϊόντος ασκείται εγγράφως με αποστολή μηνύματος στην ειδική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας και η ΑΡΟΜΚΑ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης περί επιστροφής μόλις περιέλθει σε αυτήν. Μετά την παραλαβή και το πέρας του σχετικού ελέγχου του προϊόντος η ΑΡΟΜΚΑ θα αποστείλει ερώτημα ως προς την επιθυμία σας να αντικατασταθεί το ελαττωματικό προϊόν με ένα νέο ίδιο ή να επιστραφεί το καταβληθέν από εσάς χρηματικό ποσό.

Β. Επιστροφές λανθασμένων προϊόντων

Σε περίπτωση τυχόν λανθασμένης αποστολής προϊόντος, η οποία οφείλεται στην ΑΡΟΜΚΑ, τα λανθασμένα προϊόντα επιστρέφονται από τον καταναλωτή-πελάτη εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 14 (δεκατεσσάρων) ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή παραλαβής του προϊόντος και τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν την ΑΡΟΜΚΑ, η οποία οφείλει να αποστείλει στον πελάτη τα σωστά παραγγελλόμενα από αυτόν προϊόντα-εμπορεύματα, μετά τον διενεργούμενο από την ΑΡΟΜΚΑ έλεγχο σχετικά με την αρτιότητα της κατάστασης του προϊόντος κατά την παραλαβή του από την εταιρεία. Ο πελάτης οφείλει μόνο να κρατήσει το προϊόν σε άριστη κατάσταση, εντελώς αμεταχείριστο, η συσκευασία του να είναι άθικτη και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο και τυχόν συνοδευτικό υλικό (εξαρτήματα, εγχειρίδια κλπ.). Μετά την επιστροφή των λανθασμένων προϊόντων στην ΑΡΟΜΚΑ θα γίνεται εκ νέου αποστολή των σωστών παραγγελθέντων προϊόντων σε εσάς χωρίς νέα επιβάρυνση σας.

Η δήλωση περί επιστροφής του λανθασμένου προϊόντος ασκείται εγγράφως με αποστολή μηνύματος στην ειδική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας και η ΑΡΟΜΚΑ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης περί επιστροφής μόλις περιέλθει σε αυτήν. Μετά την παραλαβή και το πέρας του σχετικού ελέγχου του προϊόντος η ΑΡΟΜΚΑ θα σας αποστείλει εκ νέου τα σωστά παραγγελθέντα προϊόντα, χωρίς νέα επιβάρυνση σας.

Γ. Επιστροφές μη ελαττωματικών προϊόντων - Δικαίωμα αναιτιολόγητης Υπαναχώρησης και ακύρωσης της παραγγελίας από τον καταναλωτή

Η ακύρωση ή η τροποποίηση της παραγγελίας σας είναι εφικτή όταν υπάρχει η ένδειξη «εκκρεμεί» στο ιστορικό των παραγγελιών σας. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε την παραγγελία σας με αποστολή e-mail εδώ.

Μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση αγοράς και να επιστρέψετε μη ελαττωματικά προϊόντα εάν και εφόσον:

  • Το προϊόν συνολικά είναι σε άριστη κατάσταση, αμεταχείριστο και στην αρχική του συσκευασία μαζί με τυχόν συνοδευτικό υλικό (τυχόν εξαρτήματα, εγχειρίδια κλπ.).
  • Η συσκευασία και το συνοδευτικό υλικό (τυχόν εξαρτήματα, εγχειρίδια κλπ.) βρίσκονται στην άριστη αρχική τους κατάσταση.
  • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με αποστολή μηνύματος στην ειδική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας και η ΑΡΟΜΚΑ, ως είναι υποχρεωμένη, αποστέλλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις περιέλθει σε αυτήν στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει.
  • Το αίτημα επιστροφής δεν ξεπερνάει την αποκλειστική προθεσμία των 14 (δεκατεσσάρων) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων της παραγγελίας σας.

Με την επιστροφή του μη ελαττωματικού προϊόντος έχετε την δυνατότητα είτε να επιλέξετε κάποιο άλλο προϊόν από την μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε (καταβάλλοντας τυχόν επιπλέον χρήματα σε περίπτωση μεγαλύτερης αξίας), είτε να ζητήσετε την επιστροφή των χρημάτων σας η οποία πραγματοποιείται με το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή. Όσον αφορά την περίπτωση της πληρωμής των παραγγελλόμενων από εσάς προϊόντων με αντικαταβολή (είτε μετρητοίς/είτε μέσω POS System), η επιστροφή των χρημάτων σας από την ΑΡΟΜΚΑ θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα έχετε δηλώσει μέσω της φόρμας επικοινωνίας του παρόντος ιστότοπου. Είναι σημαντικό τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (τράπεζα, iban, αριθμός λογαριασμού, δικαιούχος λογαριασμού) να είναι απολύτως ορθά. Παρακαλούμε να είστε ακριβείς ως προς όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία. Η ΑΡΟΜΚΑ ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση δήλωσης εκ μέρους σας λανθασμένων στοιχείων.

  • Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται δεκτή μόνο εφόσον πρώτα ο καταναλωτής-πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η AΡOMKA για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους. Η χρέωση επιστροφικής φορτωτικής από χώρες εκτός Ελλάδος επιβαρύνεται με δύο (2) ευρώ επιπλέον της χρέωσης αποστολής
  • Σε περίπτωση που ο πελάτης-καταναλωτής άνοιξε την συσκευασία ή έκανε χρήση των προϊόντων, αυτά καθίστανται και χαρακτηρίζονται αυτομάτως ως μεταχειρισμένα και δεν χωρεί υπαναχώρηση, δεδομένου ότι πρόκειται για καταρχήν σφραγισμένα αγαθά τα οποία όταν μετά την παράδοση τους αποσφραγιστούν δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, όπως επίσης για λόγους προστασίας της υγείας και για λόγους υγιεινής, όπως ρητά ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 3ιβ του νόμου 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών.

Διαδικασία επιστροφής των προϊόντων εφαρμοζόμενη σε όλες τις ως άνω κατηγορίες (α, β, γ )

Εάν σκοπεύετε να επιστρέψετε οποιοδήποτε προϊόν κατά τα ως άνω (α, β, γ), πρέπει να στείλετε ρητή έγγραφη ειδοποίηση - ενημέρωση μας μέσω μηνύματος στην ειδική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας και η ΑΡΟΜΚΑ θα σας απαντήσει - παράσχει εγγράφως λεπτομερείς οδηγίες για την επιστροφή ή την αλλαγή προϊόντων που επιθυμείτε. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να πακετάρετε &